Procedury obowiązujące w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Źródła”

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji trudnych i kryzysowych. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej/trudnej należy w pierwszej kolejności: upomnieć ucznia słownie lub jeśli to nie przyniesie pożądanych efektów odnotować uwagę w dzienniku elektronicznym Librus. poinformować wychowawcę oraz tutora poinformować Dyrektora… DalejProcedury obowiązujące w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Źródła”

Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej. Informujemy, że na terenie szkoły funkcjonuje tzw. Anonimowa skrzynka na sygnały, która ma służyć wzmocnieniu współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą. Instytucje udzielające… DalejWykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.