Ewaluacja problemowa

Szanowni Państwo, w grudniu 2017 r. w naszej szkole odbyła się Ewaluacja problemowa przeprowadzona przez Kurotorium Oświaty. Zachęcamy do zapoznania się z Raportem po ewaluacji:

Raport z Ewaluacji 12.2017