Nauczanie zdalne w klasach 4 – 8

Drodzy Rodzice!

Od 26.10.2020r. przechodzimy ponownie na nauczanie zdalne tj. zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Biorąc pod uwagę przede wszystkim zdrowie psychiczne i wszechstronne wsparcie naszych uczniów, będziemy skutecznie realizować programy nauczania w poszczególnych klasach poprzez lekcje online na Teamsie, materiały edukacyjne wysyłane Librusem oraz konsultacje indywidulane lub w małych grupach, dla wszystkich uczniów – zgodnie ze zgłaszanymi przez nich potrzebami. Konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie poprzez różnego rodzaju komunikatory internetowe. Rolą nauczyciela, podobnie jak to było wiosną br., będzie pomoc uczniowi w razie trudności i problemów w nauce, a także konieczność wytłumaczenia danego materiału lub przekazania dodatkowych informacji. Przypominamy też, że tutorzy pozostają w stałym kontakcie ze swoimi podopiecznymi.