PODZIĘKOWANIA

Pragnę złożyć najszczersze podziękowania dla rodziców klasy startowej za wszelkie wsparcie, zaangażowanie w prowadzenie ciekawych zajęć, organizację różnych inicjatyw, wycieczek, materiały biurowe, upominki dla dzieci, głośne czytanie, przygotowanie słodkości, transport, zdjęcia, prace remontowe i wiele innych form wsparcia. Szczególnie pragnę… DalejPODZIĘKOWANIA

MUNDURKI – zamówienie na kolejny rok szkolny do 26.06.2017 r. włącznie

Szanowni Państwo, ZAMAWIANIE MUNDURKÓW do 26.06.2017r. włącznie. mundurki są wywieszone na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu. Zapisów należy dokonywać na zamieszonych poniżej tabelkach. Zamówieniem zajmuje się  pani Monika Walas z pominięciem sekretariatu szkoły. W załącznikach są aktualne ceny. rozmiarówka mundurki chłopcy… DalejMUNDURKI – zamówienie na kolejny rok szkolny do 26.06.2017 r. włącznie