PODZIĘKOWANIA

Pragnę złożyć najszczersze podziękowania dla rodziców klasy startowej za wszelkie wsparcie, zaangażowanie w prowadzenie ciekawych zajęć, organizację różnych inicjatyw, wycieczek, materiały biurowe, upominki dla dzieci, głośne czytanie, przygotowanie słodkości, transport, zdjęcia, prace remontowe i wiele innych form wsparcia. Szczególnie pragnę… DalejPODZIĘKOWANIA