PODZIĘKOWANIA

Pragnę złożyć najszczersze podziękowania dla rodziców klasy startowej za wszelkie wsparcie, zaangażowanie w prowadzenie ciekawych zajęć, organizację różnych inicjatyw, wycieczek, materiały biurowe, upominki dla dzieci, głośne czytanie, przygotowanie słodkości, transport, zdjęcia, prace remontowe i wiele innych form wsparcia. Szczególnie pragnę podziękować p. Danucie Wójcik – naszej ROK-owej mamie za jej codzienną, wytrwałą pracę na rzecz klasy.

Wychowawca Agnieszka Caban

Serdeczne podziękowania za cały rok bardzo dobrej współpracy Rodzicom Opiekunom klasy 1 – Państwu Salamon i Państwu Bogusz oraz wszystkim rodzicom uczestniczącym w życiu klasy za okazaną pomoc, zaangażowanie, zrozumienie i cierpliwość.

Wychowawca Magdalena Ostrowska

Podziękowania dla rodziców klasy 2 za wsparcie i zaangażowanie podczas realizacji różnych inicjatyw szkolnych. Szczególne podziękowania dla ROK-ów klasy 2, dla Państwa Beaty i Waldemara Andrzejewskich za pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych oraz wyjść i wycieczek.

Wychowawca Katarzyna Czeczott

Serdeczne podziękowania dla wszystkich rodziców dzieci z klasy 3, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu klasy i szkoły. Dziękuję za Waszą obecność, bezinteresowną pomoc, wsparcie i zaangażowanie. Codzienny uśmiech, życzliwe słowo, pomocna dłoń i bardzo dobry kontakt spowodowały, że nasza współpraca układała się wzorowo. Dziękuję.

Wychowawca Ewa Jędrzejewska

Serdeczne podziękowania dla państwa Marzeny i Pawła Tokarzewskich za pełne zaangażowania pełnienie funkcji Roków, Darkowi i Katarzynie Gołębieskim za uczestnictwa w Radzie Rodziców i działanie na rzecz szkoły, a także zorganizowanie rowerowej wycieczki klasowej, Małgosi Kozioł za przeprowadzone lekcje dentystyczne i za podarowanie wiatraka.

Wychowawca Monika Augustyniak