Samorząd uczniowski

W tym roku szkolnym wybory do samorządu uczniowskiego zaowocowały następującym składem:

przewodniczący: Anna Nowacka, Jacek Adamala

sekretarz: Karolina Kiliańska

skarbnik: Antonina Augustyniak

 

Poniżej treść protokołu:

Skierniewice, 19 października 2020 r.

 

 

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA NA SAMORZĄD UCZNIOWSKI

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „ŹRÓDŁA”

im. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W SKIERNIEWICACH

 

  1. W dniach 15 – 16 października 2020 odbyła się prezentacja kandydatów do Samorządu Szkolnego. Kandydaci przygotowali plakaty oraz prowadzili rozmowy zachęcając do głosowania na siebie.

 

2. Do wyborów przystąpiły następujące osoby:

Anna Nowacka – klasa 8

Jacek Adamaka – klasa 7

Karolina Kiliańska – klasa 7

Antonina Augustyniak – klasa 6

Gabriel Gołębiowski – klasa 4b

Igor Fijałkowski – klasa 3

 

  1. 16 października 2020 odbyła się debata kandydatów. W debacie udział wzięli: Anna Nowacka, Jacek Adamala, Karolina Kiliańska, Gabriel Gołębiowski, Igor Fijałkowski. Zorganizowali ją uczniowie klasy siódmej: Kacper Matuszewski, Nikodem Goździk, Szymon Lipke. W debacie udział wzięli również delegaci z klas: 1, 3, 4a, 4b, 5, 7 i 8. Podczas spotkania kandydaci zaprezentowali swoje pomysły oraz odpowiadali na pytania delegatów oraz mogli sobie zadawać pytania. W roli obserwatora była obecna Renata Adamala – opiekun samorządu.

 

  1. Do niedzieli 18 października 2020 włącznie wszyscy uczniowie szkoły mogli oddawać głosy na wybranego kandydata.

 

  1. Po zebraniu wszystkich głosów komisja w składzie Konrad Siek i Renata Adamala policzyła głosy.

Głosowało 46 uczniów.

Oddano 45 głosów ważnych.

W głosowaniu poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Kandydat Liczba głosów
Anna Nowacka 18
Jacek Adamala 18
Karolina Kiliańska 3
Antonina Augustyniak 3
Gabriel Gołębiowski 2
Igor Fijałkowski 1

 

Na podstawie liczby głosów w skład samorządu uczniowskiego weszli: Anna Nowacka, Jacek Adamala, Karolina Kiliańska, Antonina Augustyniak.

 

Konrad Siek, Renata Adamala