Tutoring to podstawa!

W relacji tutorskiej każdy uczeń czuje się ważny i wysłuchany, co kształtuje jego wewnętrzną motywację, wiarę w siebie i zaangażowanie. Tutoring to bezpieczna przestrzeń dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli, to podstawa współpracy opartej na zaufaniu i autentyczności, to płaszczyzna odkrywania mocnych stron, wyznaczania jasnych celów…