Weź oddech w sercu Polski – Szkoła Źródła Ambasadorem Czystego Powietrza

W roku szkolnym 2017/18 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła” w Skierniewicach realizuje zadanie: Program Edukacji Ekologicznej pn. „Weź oddech w sercu Polski – Szkoła Źródła Ambasadorem Czystego Powietrza”. Projekt otrzymał dotację w wysokości 15000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”.

Cele projektu to uwrażliwienie społeczności szkolnej, a pośrednio również całej społeczności lokalnej, na problemy ekologiczne wynikające z nadmiernej emisji pyłów i szkodliwych gazów do środowiska, ukazanie uczniom rozwiązań proekologicznych w zakresie minimalizacji negatywnych następstw emisji pyłów i gazów oraz krzewienie zachowań prozdrowotnych jako ważnych aspektów higieny układu oddechowego.
W ramach projektu zostanie zrealizowanych szereg działań, w tym m.in. organizacja wycieczek edukacyjnych, warsztatów i zajęć pozalekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych a także nawiązanie kontaktów z lokalnymi placówkami ekologicznymi takimi jak Bolimowski Park Krajobrazowy czy Nadleśnictwo Skierniewic.