Wizyta górnika…

Przed świętem Barbórki do klasy 1 przybył gość specjalny. Historię górnictwa, technologię wydobycia, symbole górnicze i wiele ciekawostek podziemnych przedstawił dzieciom górnik wysokiego szczebla, p. Antoni Giłka, dziadek naszych uczennic. Dzieci zostały pasowane na”gwarków ziemi skierniewickiej”. Gorące podziękowania dla. P. ANTONIEGO???