Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

Informujemy, że na terenie szkoły funkcjonuje tzw. Anonimowa skrzynka na sygnały, która ma służyć wzmocnieniu współpracy pomiędzy rodzicami a szkołą.

Instytucje udzielające pomocy:

1.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Stanisława Rybickiego 6, 96-100 Skierniewice
Telefon: 46 833 28 28

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Wita Stwosza 1, 96-100 Skierniewice

Telefon: 46 833 59 14

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice

Telefon: 46 833 38 47

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Kozietulskiego 3, 96-100 Skierniewice

Telefon: 46 833 11 25

5. Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123

Codziennie od 14.00 do 22.00!

Numer jest bezpłatny.

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

Telefon: 46 834 59 47

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Reymonta 26, 96-100 Skierniewice

Telefon: 46 833 27 61

8. Niebieska Linia: 800 – 1200 – 02.