Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów klas V – VII

 

W dniu 11 kwietnia w Naszej  Szkole odbył się I Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas V – VII „Wiem, czym oddycham”. Konkurs ten wpisywał się w realizowany w naszej szkole projekt z zakresu edukacji ekologicznej WFOŚiGW pt. Weź oddech w Sercu Polski”. Konkurs miał charakter interdyscyplinarny i obejmował zagadnienia z zakresu biologii, chemii, geografii oraz ochrony środowiska. Młodzi przyrodnicy mogli wykazać się wiedzą dotyczącą m.in.: budowy i funkcjonowania układu oddechowego, wskaźników jakości powietrza i jego regionalnego zróżnicowania, składu powietrza atmosferycznego oraz lokalnych i globalnych problemów ochrony powietrza.  Zmagania miały charakter dwuetapowy. Pierwsza część, podczas której uczniowie rozwiązywali arkusz konkursowy, wyłoniła sześciu finalistów konkursu. W sesji finałowej najlepsi uczniowie zmierzyli się z dwunastoma zadaniami, prezentując swoje odpowiedzi na konkursowym  forum.

Skład sesji finałowej:
Dawid Paćkowski (ZSSO Szkoła Podstawowa nr 5 w Skierniewicach)
Antonina Gruchała (Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach)
Maria Duda (Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach)
Patrycja Pałosz (Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach)
Zofia Soska (Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach)
Wiktoria Kurlikowska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Skierniewicach)
I Laureatem konkursu został Dawid Paćkowski (ZSSO Szkoła  Podstawowa nr 5 w Skierniewicach).
W konkursie wzięła również udział mocna drużyna przyrodników z Naszej Szkoły w składzie: Filip Nowicki, Adam Kubica, Julia Lelonkiewicz, Anna Bibik, Maciej Caban.
Serdeczne gratulujemy finalistom i dziękujemy za udział w konkursie.
Wojciech Frączek