Zdalne nauczanie przedłużone

Drodzy Rodzice i Uczniowie, przed nami następne tygodnie zdalnego nauczania. Ministerstwo Edukacji Narodowej kolejny raz przedłużyło ten etap – do 7 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 18 maja dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych w szkole, za zgodą rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; od 25 maja w klasach I-III wprowadza się możliwość uczestniczenia uczniom w zajęciach dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły; a od dnia 1 czerwca wszystkim uczniom zapewnia się indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi prowadzącymi zajęcia edukacyjne.

Zajęcia w szkole odbywają się na zasadach dobrowolności. W przypadku uczniów, których rodzice podejmą decyzję o dalszym pozostawieniu dziecka w domu, dyrektor szkoły zapewni realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.