Życzenia świąteczne

Gloria in Excelsis Deo”

W duchu wiary i radości życzymy, by spotkanie

z Nowo Narodzonym Jezusem

stało się źródłem łask,

nadziei i głębokiego pokoju.

Niech Jego moc spłynie

i pozwoli w zgodzie i miłości przeżywać dni Nowego Roku.

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie

Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŹRÓDŁA”

w Skierniewicach