Czego organizmy żywe potrzebują aby mogły rosnąć i rozwijać się?

Na ostatnich zajęciach w klasie II rozmawialiśmy o roślinach, w jaki sposób rosną i czego potrzebują do życia. Aby udowodnić naukowe tezy o potrzebie wody, słońca, gleby i powietrza wykonaliśmy doświadczenie. Posadziliśmy 4 fasole: 1 z zapewnionymi wszystkimi czynnikami do wzrostu, 2 bez ziemi (zanurzona w wodzie), 3 z odciętym dopływem powietrza i słońca oraz  4 bez wody. W nadchodzących tygodniach będziemy obserwowali nasze rośliny i uzupełniali dzienniki obserwacji. Wyniki eksperymentu przedstawimy niebawem:)

Joanna Maniakowska

20161020_112238 20161020_112256 20161020_112521 20161020_112913 20161020_113403 20161020_113820