Czytajmy dzieciom na głos – naprawdę warto!

pobrane (2)JESZCZE WAKACJE – WYKORZYSTAJMY TEN CZAS NA CZYTANIE NASZYM DZIECIOM. OTO KORZYŚCI Z CODZIENNEGO CZYTANIA:

Codzienne czytanie dziecku na głos – co potwierdzają badania, a także obserwacje czytających
rodzin, przedszkoli i szkół:
1. zaspokaja najważniejsze potrzeby emocjonalne dziecka – miłości, uwagi, stymulacji itp.
2. buduje mocną więź pomiędzy czytającym dorosłym i dzieckiem
3. wspiera rozwój psychiczny dziecka,
4. wzmacnia jego poczucie własnej wartości
5. uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu
6. przygotowuje do sprawnego samodzielnego czytania i pisania
7. uczy samodzielnego myślenia: logicznego, przyczynowo-skutkowego, krytycznego
8. rozwija wyobraźnię
9. poprawia koncentrację, wycisza i uspokaja
10. ćwiczy pamięć
11. przynosi ogromną wiedzę ogólną
12. ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole
13. uczy dziecko wartości i odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną
14. rozwija poczucie humoru
15. jest znakomitą rozrywką
16. zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera
17. jest zdrową ucieczka od nudy, niepowodzeń i problemów
18. chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony kultury masowej
19. jest profilaktyką działań aspołecznych
20. kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy

 

ŻRÓDŁO: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/