DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ PRAWDZIWEGO RODZICA WG ANTONIO MAZZI

1. Wierzy, że wspanialej jest dawać niż brać.
2. Dodaje jedno miejsce przy stole.
3. Wie, że dzieci nie należą do niego.
4. Otwiera drogi i „przeciera” je jako pierwszy.
5. Przebacza tylko 77 raz 7.
6. Proponuje reguły oraz cierpliwie pomaga wcielać je w życie.
7. Wie, że milczenie czyni bohaterów, a hałas marionetki.
8. Wie, że miejscem cudów jest codzienność.
9. Dostrzega Boga w tych, którzy go otaczają.
10. Zamienia życie w wyzwalający exodus.