Informacja dla rodziców uczniów klasy I

W związku z obowiązującymi od dnia 8 lipca br. przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Rozporządzenie ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 8 lipca 2014 r.poz. 902.) informujemy, że Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła” dokona, w ramach wnioskowanej dotacji celowej, zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do nauki języka angielskiego dla uczniów klasy I.

W związku z powyższym rodzice uczniów klasy I nie zakupują samodzielnie podręczników i ćwiczeń do nauki języka angielskiego.

Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej