Kampania „Szkoła wolna od deprawacji”

Nasza szkoła jest przyjazna rodzinie, jednak wiemy, że odgórnie „wciskają się” do szkół różne ideologie. Poniżej list z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, który pokazuje wysiłki innych organizacji, aby każda szkoła była przyjazna.

Drogi Sympatyku,
nie ustajemy w walce o to, by polskie szkoły były wolne od szkodliwych ideologii i deprawacji najmłodszych. Wczoraj w Kancelarii Prezydenta złożyliśmy ponad 22 000 petycji z kampanii „Szkoła wolna od deprawacji”. Nie zgadzamy się na próby wpływania na dzieci i wszczepiania im wzorców niezgodnych z wolą rodziców.

Poniżej zamieszczam treść petycji, którą złożyliśmy:

Szanowny Panie Prezydencie,

wyrażam swoje poparcie dla projektu zmiany Ustawy o systemie oświaty poprzez dodanie w nim artykułu 4b w brzmieniu: Szkoły i placówki przekazują wzorzec małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz tworzonej przez małżonków trwałej rodziny jako optymalnego środowiska wychowania dzieci.

Uważam, że polska szkoła powinna być wolna od wpływów ideologii i treści, które mogą szkodzić dzieciom. Jako głowa państwa, ale również rodziny, z pewnością zdaje sobie Pan sprawę, jak wielkie znaczenie w procesie wychowawczym ma przekazywanie dobrych wzorców. Niestety, dziś osoby i organizacje propagujące treści kwestionujące rolę rodziny w rozwoju człowieka mają otwarty dostęp do dzieci w polskich placówkach oświatowych.

Dlatego zwracam się do Pana z apelem o skorzystanie z przysługującego Panu prawa inicjatywy ustawodawczej i wniesienie projektu pod obrady Sejmu. Inicjatywa prezydencka daje nadzieję na to, że projekt zostanie potraktowany jako wyraz autentycznej troski o dobro najmłodszych pokoleń Polaków i nie stanie się przedmiotem targów i gry politycznej.

Niestety Prezydent nie odniósł się dotychczas do naszych działań ani próśb. Co więcej, nie zajął żadnego stanowiska w sprawie ochrony najmłodszych przed deprawacją. Jednak my nie będziemy ustawać w naszych staraniach.

Dziękuję jednocześnie wszystkim, którzy podpisali się pod naszą petycją – to bardzo cenne, gdy widzimy tak wielkie zaangażowanie naszych Sympatyków.

Nie czekamy tylko na inicjatywę Prezydenta, ale cały czas rozwijamy nasz projekt „Szkoła przyjazna rodzinie” – do projektu przystąpiło już 199 placówek z całej Polski, a niebawem dołączą kolejne.

Dziękuję, że jesteś z nami. Pozdrawiam Cię serdecznie

Paweł Kwaśniak
Prezes Centrum Wspierania
Inicjatyw dla Życia i Rodziny