Konkurs: „Budujemy skrzynkę lęgową dla ptaków”

budka lęgowaPrzypominamy i zachęcamy niezdecydowanych rodziców do podjęcia wyzwania i przystąpienia wraz ze swoimi dziećmi do konkursu: „Budujemy skrzynkę lęgową dla ptaków”

Celem konkursu jest:
1. Zachęcenie dzieci i rodziców do pracy na rzecz ochrony przyrody.
2. Lepsze poznanie gatunków ptaków żyjących w mieście i jego okolicach.
3. Uzupełnienie miejsc lęgowych dla ptaków.

Kryteria oceny:
– zgodność z podanymi zaleceniami (wymiary, materiał)
– oryginalność projektu i solidność wykonania

Termin:
składania prac – do dnia 20 lutego 2015r.
w świetlicy Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła”

Ogłoszenie wyników :
nastąpi w dniu 25.02.2015r. o godz. 14.00
Postanowienia końcowe:
Po rozstrzygnięciu konkursu budki lęgowe zostaną zwrócone uczniom.