„Nasz wspólny cel na dziś”

W dniu 8 września br. w ramach spotkania rodziców z Dyrekcją naszej szkoły odbył się wykład dla rodziców p.t. „Nasz wspólny cel na dziś”. Prelegenci – Agnieszka i Marek Caban podkreślili, że Szkoła ŹRÓDŁA została stworzona przez rodziny dla rodzin żeby odkrywać i rozwijać potencjał dziecka. Cel ten będzie realizowany poprzez misję szkoły:

„Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu i edukacji dziecka zgodnie z chrześcijańską wizją osoby ludzkiej, akcentując niezwykłą wartość i niepowtarzalną indywidualność każdego dziecka oraz zwracając w tej misji uwagę na konieczność współodpowiedzialności i zaangażowania całej wspólnoty szkolnej. Realizując swoją misję, Szkoła dba o harmonijny i wszechstronny rozwój Ucznia.”

Serdeczne podziękowania dla Państwa Agnieszki i Marka Caban za przybliżenie zagadnienia zróżnicowania dziewczynek i chłopców oraz liczne wskazówki wychowawcze, które wspomogą rodziców w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału drzemiącego w ich dzieciach.