Podsumowanie Dnia Otwartego w „Źródłach” 16.05.2014

W dniu 16 maja 2014 r. odbył się kolejny Dzień Otwarty w naszej szkole.

Zainteresowani rodzice mogli zapoznać się z modelem edukacyjnym oraz porozmawiać z rodzicami dzieci już uczęszczających. Rekrutacja trwa nadal.

Kolejny Dzień Otwarty w piątek 13 czerwca 2014 r o godzinie 17.00 w siedzibie szkoły przy ul. Mazowieckiej 1b.