Podziękowań nadszedł czas…

DYREKCJA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „ŹRÓDŁA” JESZCZE RAZ SKŁADA PODZIĘKOWANIA DLA NASZYCH WSPANIAŁYCH, ZAANGAŻOWANYCH RODZICÓW.

W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • p. Michałowi Wieprzkowiczowi za zasponsorowanie toalet na Pikniku Rodzinnym
 • p. Anecie i Janowi Witkowskim za udostępnienie działki na Piknik Rodzinny i pomoc podczas balu
 • p. Beacie i Waldemarowi Andrzejewskim za organizację wyjazdu dla dzieci do Kopalni Soli w Kłodawie, Wioski Indiańskiej z okazji Dnia Dziecka i pomoc podczas balu
 • p. Mariuszowi Goździkowi i p. Małgorzacie Żółtowskiej za organizacje wyjazdu na Widowisko „Podróż do Betlejem” i organizacje klubików kulinarnych dla dziewcząt i chłopców, pomoc podczas balu  na Dzień Dziecka
 • p. Annie Szukstul za koordynację akcji zbierania makulatury na książki do biblioteki i bardzo ciekawe przeprowadzenie zajęć z okazji „Dnia Ziemi”
 • p. Emilii i Adamowi Ulanowskim za wykonanie i oprawienie Herbu Szkoły
 • p. Dorocie i Jakubowi Kłossowskim za darowizny rzeczowe na rzecz szkoły i filmowanie uroczystości szkolnych
 • p. Justynie Giłce za koordynowanie prac Klubików dla dziewcząt i chłopców
 • p. Lidii Lipke – za pomoc w opiece nad dziećmi na wycieczkach i świetlicy szkolnej
 • p. Sławomirowi Głuszkowi za głośne czytanie dzieciom i opowiadanie ciekawych historii oraz zorganizowanie wystawy fotograficznej ciekawych miejsc przyrodniczych
 • p. Julii Głuszek za ofiarowanie na rzecz szkoły nasion, cebulek roślin i ziemi
 • p. Agnieszce Zdun za pomoc przy wykonaniu ozdób na kiermasz wielkanocny, pomoc przy klubikach dziewczęcych i odegranie aktorskie „Jabcusia”

c.d.n.

kwiaty-na-dzien-kobiet