PODZIĘKOWANIE za warsztaty „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Grażynie Kujawiak i Pani Bożenie Wolskiej za poprowadzenie pierwszej edycji warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dla kadry oraz rodziców.

Dzięki warsztatom mogliśmy nauczyć się języka, który prowadzi do dziecięcego serca. Otrzymaliśmy wspaniały fundament, na którym chcemy budować więzi oparte na miłości i szacunku. Wierzymy, że przekazana skarbnica pomoże nam w wychowaniu dzieci na dojrzałych i szczęśliwych dorosłych.
Rodzice i Kadra Szkoły