„Szkoła z pasją” czyli o misji ŹRÓDEŁ

Pasja powinna być podstawą uczenia się, wychowywania i nauczania. Nieustanna chęć do poznawania świata jest wpisana w naturę dziecka. Chcemy tę pasję pielęgnować.

DSC04822

Uczeń jest najważniejszy.

Szkoła składa się z uczniów, nie z klas. Każdy z nich ma inne potrzeby rozwojowe, pasje, zainteresowania, warunki domowe i możliwości. Dlatego ważny jest indywidualny, odpowiedni do potrzeb i możliwości, rozwój każdego ucznia, a jednocześnie uczenie go współpracy, wrażliwości na potrzeby innych, działania dla dobra wspólnego.

DSC03963

Rodzice są współtwórcami szkoły.

Troszczą się o jakość i atrakcyjność edukacji dla swoich dzieci. Oczekują od szkoły skutecznej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, prowadzonej z pasją i w bliskiej z nimi współpracy. Współpracują ze szkołą, dzięki czemu wzbogacają jej potencjał, dając jednocześnie dziecku pozytywny przykład angażowania się w sprawy społeczne.

DSC03960

Nauczyciel rozbudza pasje uczniów.

Nauczyciel z pasją motywuje do nauki, odkrywa i rozwija talenty swych uczniów. To dzięki zaangażowanym i twórczym nauczycielom-pasjonatom, którzy wykorzystują różnorodne możliwości wzbudzenia zainteresowania uczniów swoim przedmiotem lub tematem prowadzonych zajęć, szkoła jest atrakcyjna i pobudza uczniów do rozwoju.

IMG_7510

Szkoła to nie tylko lekcje.

Atrakcyjną ofertę pozalekcyjną współtworzą uczniowie, rodzice, kadra, wolontariusze. Angażując uczniów w realizowane projekty uczymy ich zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu, ale przede wszystkim rozwijamy ich pasje i talenty.

DSCF5545