„W jaki sposób nasze dzieci są zdolne?”

20151002_171103

Każde dziecko jest zdolne, ale nie ma dwojga dzieci zdolnych w ten sam sposób”

Takim stwierdzeniem rozpoczął się i zakończył kolejny wykład kierowany do rodziców i nauczycieli w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Źródła”. Tym razem kilkudziesięciu słuchaczy uczestniczyło w prelekcji pt. „Wielointeligentna edukacja dla dziecka” wygłoszonej przez Monikę Zatorską, doświadczonego nauczyciela, doradcę metodycznego wczesnej edukacji, autorkę innowacji, programów własnych i licznych publikacji metodycznych. Podczas wykładu rodzice wysłuchali krótkiej historii badania inteligencji, testów, które w ubiegłym stuleciu zyskały tak wielką popularność, iż nazwano go „Erą IQ”, a także wiele definicji próbujących odpowiedzieć na pytanie „czym jest inteligencja?”. Jednak głównym celem wykładu było zapoznanie słuchaczy z koncepcją Howarda Gardnera, współczesnego psychologa, który przyjmuje istnienie wielu niezależnych od siebie inteligencji. Do dziś prof. Gardner udowodnił istnienie 8 inteligencji. Są to:

– inteligencja językowa;

– inteligencja logiczno – matematyczna;

– inteligencja ruchowa;

– inteligencja wizualno – przestrzenna;

– inteligencja muzyczna;

– inteligencja przyrodnicza;

– inteligencja interpersonalna;

– inteligencja intrapersonalna.

Prelegentka podała przykłady charakterystycznych zachowań dzieci posiadających jedną dominującą inteligencję. Jednak ważne jest to, że każdy posiada wszystkie typy inteligencji, które przenikają się i współpracują ze sobą, a ich układ tworzy wachlarz możliwości charakterystyczny dla danego człowieka.

– Wiedza o istnieniu wielu inteligencji wpływa też na sposób nauczania w szkole, gdyż z przekazywania wiedzy metodą tradycyjną korzysta zaledwie 20% dzieci. Do innych uczniów trzeba dotrzeć poprzez inne sposoby – tłumaczyła pani Monika.

Dlatego też w sobotę 3 października w naszej szkole odbędzie się szkolenie dla nauczycieli ze „Źródeł” prowadzone przez Monikę Zatorską. Jego celem będzie wcielenie metod edukacji wielointeligentnej do naszej placówki. – W szkole, którą prowadzę właśnie w tym duchu, nie kładziemy nacisku na testy. Jednak uczniowie na sprawdzianach zdobywają dużą ilość punktów. Jestem pewna, że to przez to, iż przekazujemy im wiedzę w najlepszy dla nich sposób (indywidualizacja aktywności edukacyjnych) – mówiła pani Monika.

Na wykładzie rodzicie dostali arkusze oceniające skalę profilu inteligencji do wykonania w domu, a w najbliższych tygodniach tym samym sposobem określony zostanie profil inteligencji uczniów NSP „Źródła”. Wszystko po to, by znaleźć jak najlepsze narzędzia metodyczne dla dzieci.

– Bardzo się cieszę, że moje dziecko będzie rozwijało się w sposób dla niego najlepszy – mówi mama pierwszoklasistki. – Wiedza o wielu inteligencjach i charakteryzujących je zachowaniach pomoże mi nie tylko w relacji z moimi dziećmi, ale także w pracy w szkole. Poza tym bardzo spodobało mi się stwierdzenie, że pytanie „czy dziecko jest zdolne?” jest źle postawione. Powinno ono brzmieć „w jaki sposób dziecko jest zdolne?” – dodaje zadowolona z wykładu pani Ania.

Monika Augustyniak

PART_144367489394520151002_185154