„Z przyrodą za pan brat” – program edukacji ekologicznej realizowany w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Źródła” w Skierniewicach

ajax,download,6W naszej szkole realizujemy obecnie program edukacji ekologicznej „Z przyrodą za pan brat”. Na ten cel otrzymaliśmy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (wartość ogólna zadania – 7 368,00 zł, wysokość dofinansowania 6 584,00 zł) w ramach konkursu na temat: „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”

W ramach zadania przewidziano do realizacji:

A. 5 wycieczek:

1. cztery wycieczki do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, w celu zrealizowania zajęć edukacyjnych w formie warsztatów przyrodniczych dla dzieci, prowadzonych nieodpłatnie przez pracownika OT BPK. Będą to warsztaty przybliżające dzieciom cztery pory roku:

Jesień ­

– dlaczego liście opadają z drzew, ptaki odlatujące do ciepłych krajów, zwierzęta robią zapasy na zimę, zasady zachowania w lesie,

Zima

– śledzenie tropów zwierząt w lesie, jak zwierzęta radzą sobie zimą, dokarmianie zwierząt zimą,

Wiosna ­

– starorzecze rzeki Rawki,

– siedliska bobrów, poznajemy ich zwyczaje i zachowanie,

Lato ­

– owady i ich rola w przyrodzie, cykl życia owadów, owady pożyteczne i szkodniki.

Wycieczkom do BPK będą towarzyszyć warsztaty tematyczne u lokalnych twórców ludowych (plastyczne, rękodzieło itp) lub w gospodarstwach agroturystycznych.

2. jedna wycieczka wycieczka do Arboretum SGGW i Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie ­ zwiedzanie z przewodnikiem Arboretum i pokazanie dzieciom jak przyroda budzi się do życia na wiosnę, udział w lekcji muzealnej „Rok w życiu zwierząt”.

B. 3 konkursy:

1. Międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Zwierzęta Bolimowskiego Parku Krajobrazowego” dla uczniów klas 0-­III

2. Międzyszkolny konkurs fotograficzny pt. „4 pory roku” dla klas 0­-VI.

3. Szkolny konkurs modelarski „Budka lęgowa dla ptaków” dla uczniów klas 0-­III i ich rodziców.

C. przeprowadzenie:

– spotkania z pracownikiem Bolimowskiego Parku Krajobrazowego nt. walorów przyrodniczych BPK i zmian zachodzących w świecie przyrody,

– spotkania z ornitologiem nt. ptaków zamieszkujących nasze lasy, wystawy prac plastycznych laureatów konkursu pt. „Zwierzęta Bolimowskiego Parku Krajobrazowego” ( w tym prezentacja prac na stronie internetowej szkoły)

– wystawy prac fotograficznych laureatów konkursu pt. „4 pory roku” ( w tym prezentacja prac na stronie internetowej szkoły)

– wystawy budek lęgowych dla ptaków wykonanych przez uczestników konkursu modelarskiego

– prowadzenie przez cały rok szkolny zajęć przyrodniczo – ekologicznych z wykorzystaniem m.in. zakupionych pomocy dydaktycznych.

W ramach koła przyrodniczo-­ekologicznego dzieci będą uczyć się jak chronić przyrodę segregując odpady i wykorzystując surowce wtórne, jak rozpoznawać odgłosy ptaków, tropy zwierząt i gatunki drzew. W ramach zajęć dzieci będą wykonywały prace plastyczne wykorzystując w tym celu zgromadzone w czasie wycieczek skarby przyrody ­ liście, kasztany, żołędzie oraz przyniesione z domu surowce wtórne (papier, nakrętki, itp).
Więcej na:
www.zainwestujwekologie.pl