ŹRÓDEŁKO DLA RODZICÓW NR. 2

Dzielimy się z Wami drugim numerem biuletynu informacyjnego z życia szkoły „ŹRÓDEŁKO”.
Dzięki niemu możemy zajrzeć do wnętrza szkoły i podejrzeć niektóre owoce naszych wspólnych wysiłków.

 ŹRÓDEŁKO nr 2 pobierz lub podejrzyj