Edukacja domowa

edukacji domowej słyszał chyba każdy, jednak niewielu z nas wie jak wygląda ona w praktyce, jakie daje możliwości i efekty. Zacząć należałoby od tego, iż w Polsce nauczanie domowe stało się możliwe po zmianie systemu politycznego w 1991 roku. Z tego prawa korzysta zazwyczaj nie więcej 0,5% wszystkich dzieci uczących się danego roku w szkołach.

Edukacja domowa co jest potrzebne?

Realizując podstawy programowe jakie określa Ministerstwo Edukacji Narodowej można praktykować taki rodzaj edukacji aż do wieku maturalnego. Prawo oświatowe pozwala na naukę w domu, za zgodą dyrektora szkoły, do której dziecko jest zapisane. Aby otrzymać taką zgodę należy złożyć stosowne dokumenty:

  • podanie do dyrektora placówki,
  • opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej z oświadczeniem dotyczącym zapewnienia warunków do kształcenia (Do końca roku szkolnego 2020/21 opinia z publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej nie jest potrzebna do przejścia na edukację domową. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany do Rozporządzenia co do szczególnych zasad w trakcie światowej pandemii tym samym znosząc punkt, który wymaga opinii.)
  • zobowiązanie dotyczące przystępowania przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
  • zobowiązanie zaliczenia wszystkich przedmiotów – na takich samych zasadach jak jego rówieśnicy w tradycyjnej placówce szkolnej.

Wymagania ? Przygotowanie rodzica?

Nie wymaga się, aby Rodzic miał wykształcenie pedagogiczne, czy przeszedł specjalne szkolenie. Kluczem będzie systematyczna i rzetelna praca z dzieckiem nad przerabianym aktualnie materiałem. Zadaniem Rodzica jest przygotowanie dziecka do wszystkich etapów zaliczenia danego szczebla edukacji. Jeżeli w trakcie przerabiania programu nauczania pojawiają się problemy, czy niejasności, pomocą służy szkoła, do której dziecko jest zapisane.

Dziecko na koniec każdej zdanej klasy otrzymuje takie same świadectwo jak jego koledzy. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu z Dyrektorem Szkoły.

Co zrobić, żeby realizować edukację domową w ŹRÓDŁACH?

Rodzice/opiekunowie prawni:

1. Uzyskują opinię o rozwoju dziecka z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. (Do końca roku szkolnego 2020/21 opinia nie jest wymagana.)

2. Wypełniają formularz zgłoszeniowy.

3. Dostarczają do dyrektora komplet dokumentów:

  • podanie o realizację obowiązku szkolnego w formie edukacji domowej,
  • zobowiązanie o przystępowaniu dziecka do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
  • oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków do realizowania podstawy programowej.

Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły.

4. Spotykają się na rozmowę z dyrekcją szkoły oraz podpisanie umowy.