W sercu Polski …

W środę 20 czerwca br. odbył się w naszej szkole uroczysty apel podsumowujący całoroczne działania w projekcie „Weź oddech w Sercu Polski”, realizowanego dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pan Wojciech Frączek, koordynator projektu, podczas prezentacji przypomniał uczniom jakie były cele i założenia realizowanego projektu, i jakie wydarzenia – wycieczki, konkursy, warsztaty i imprezy odbywały się w tym roku szkolnym w ramach edukacji ekologicznej. Na apelu nastąpiło również rozstrzygnięcie dwóch konkursów: Szkolnego Konkursu Ekologicznego pt. „Nie pal przy mnie proszę” i Szkolnego Konkursu na przedstawienie antynikotynowe pt. „Papierosie mam Cię w nosie” . Na koniec apelu klasy zaprezentowały swoje portfolia prezentujące całoroczne działania projektowe a wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni odznaką Ekologa NSP „Źródła”.

Kluczowym celem projektu „Weź oddech w Sercu Polski” było nadanie problemowi zanieczyszczeń powietrza właściwej rangi w odbiorze społecznym. Społeczność naszej szkoły stała się „Ambasadorem Czystego Powietrza” w środowisku lokalnym, włączyliśmy w aktywność projektową środowisko rodzinne naszych uczniów, wszystkich nauczycieli a także włodarzy i mieszkańców naszego miasta podczas przemarszu ulicami Skierniewic z transparentami wykonanymi przez uczniów szkoły. Przemaszerowaliśmy pod hasłem „Szkoła Źródła – Ambasadorem Czystego Powietrza”. Zaangażowaliśmy również rodziców do opieki nad uczniami podczas wycieczek szkolnych oraz zmobilizowaliśmy się do wspólnej aktywności w ramach inicjatyw rekreacyjnych – akcja Rowerowa Klasa podczas Pikniku Rodzinnego „Źródeł”, przyrodnicze lekcje terenowe w parku i lesie, wycieczki klasowe. Organizując międzyszkolne konkursy ekologiczne dążyliśmy do wymiany refleksji pomiędzy naszymi uczniami i ich rówieśnikami z innych placówek, chcąc propagować wiedzę o działaniach proekologicznych na rzecz jakości powietrza atmosferycznego. Staraliśmy się również, aby organizowane przez nas konkursy wewnątrzszkolne nie opierały się wyłącznie na rywalizacji między uczniami, lecz również integrowały społeczności klasowe. Z tego powodu zaplanowaliśmy  wykonanie klasowych portfolio, podsumowujących całoroczne działania projektowe.

Dziś już wiemy, że jakość powietrza, którym oddychamy powinna być przedmiotem troski nas wszystkich! Dziękujemy koordynatorowi, nauczycielom i wszystkim uczniom za ich zaangażowanie w działania proekologiczne na rzecz czystego powietrza!

Teresa Bibik