Orzeł Biały …

Jak długo w sercach naszych, choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych Ojczysta miłość tkwi, stać będzie kraj nasz cały, stać będzie Piastów gród, zwycięży Orzeł Biały, zwycięży polski lud.. Patriotycznie w 1 B. Dzieci bardzo zaangażowały się w wykonanie Orła Białego, wyszło im super !!! Ewa J.