Poznajemy siebie, tworzymy mapy:)

Na dzisiejszych zajęciach klasa III tworzyła swoje autoportrety – w formie plastycznej jak i słownej. Próbowaliśmy określać własne cechy charakteru, zalety oraz wady (związane z naszym postępowaniem). Określaliśmy też pozytywne cechy naszych koleżanek i kolegów:) Wykorzystując plastelinę tworzyliśmy mapy krajobrazowe Polski:)