Poznajemy składniki powietrza

Uczniowie klasy VII na zajęciach z chemii poznają właściwości gazów wchodzących w skład powietrza, wykonują doświadczenia wykorzystując substancje z życia codziennego. Magdalena Rechnio