Świetlicowe życie …

A myślicie, że nam się do domu chce wracać po lekcjach?

Od zarania ŹRÓDEŁ rodzice wchodząc na świetlice słyszą zdanie: „Mamo, za wcześnie przyszłaś. Przyjdź później!

Ania Czerwińska