W razie potrzeby przeszkoleni:)

Dziękujemy naszej pielęgniarce szkolnej – Pani Ani Milewskiej za wyczerpującą lekcję udzielania pierwszej pomocy?