Wdzięczni za 5 lat …

Wdzięczni za:

  • Boże dary, talenty i łaski,
  • 5 lat działalności Fundacji i Szkoły „ŹRÓDŁA”,
  • rodziny, które tworzą społeczność Szkoły,
  • za fundatorów za codzienne wsparcie,
  • za pracowników byłych i obecnych,
  • za pracę nauczycieli, wychowawców, tutorów i katechetów,
  • za każdą osobę, którą Bóg stawia na naszej drodze….

postanowiliśmy spotkać się 27 maja br. na wspólnej Eucharystii w parafii Św. Stanisława, żeby dziękować za wszelkie dobro i prosić o dalsze błogosławieństwo.

„Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei pokładanej w Tobie.” (Ps 33)
Te słowa z dzisiejszego psalmu stają się naszym mottem w czasie świętowania 5 lat istnienia Fundacji i Szkoły „ŹRÓDŁA”…