Życie św. Stanisława …

Klasy IV i VA i VB były dziś na przedstawieniu „Życie Św. Stanisława”.  Przedstawienie to przygotowali chłopcy ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Dom dla Chłopców” im. św. Stanisława Kostki w Częstochowie. Zaprezentowano również pantomimę „nie przyklej się do grzechu”. Chłopcy wraz z opiekunami byli w drodze do Rostkowa miejsca narodzin swojego patrona.
Przedstawienie to odbyło się dzięki współpracy proboszcza parafii Św. Stanisława księdza Grzegorza Gołąba z ośrodkiem.
Konrad Siek