Agnieszka Caban

acDzięki studiom na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie mogłam rozszerzyć swoje dotychczasowe wykształcenie o edukację przedszkolną i wczesnoszkolną, co jest bardzo bliskie memu sercu, zainteresowaniom i predyspozycjom. Zanim stałam się współtwórcą Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny „Źródła” i Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” od lat angażowałam się w działalność społeczną na rzecz małżeństw, rodziców, dzieci, młodzieży, a także narzeczonych. Moje własne rodzicielskie doświadczenie (jestem mamą piątki dzieci) nieustannie staje się skarbnicą wskazówek przydatnych mi w zawodzie nauczyciela. Niewątpliwym mocnym i sprawdzonym fundamentem w mojej pracy okazały się też m.in. warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, a także współpraca z innymi szkołami w kraju o podobnym modelu. Ponieważ uwielbiam pisać i dzielić się tym co dla mnie okazało się cenne, jestem również autorką artykułów internetowych i prasowych, m.in. cyklu artykułów dotyczących wychowania w kwartalniku dla rodzin „Przyjaciel Rodziny”. Prowadzę zajęcia szachowe oraz jestem liderem Czytającej Szkoły w ramach projektu Mądra Szkołą Czyta Dzieciom. Jest mi też dane wspierać rozwój dzieci za pomocą  programów innowacyjnych i bardzo pożytecznych. Jestem certyfikowanym międzynarodowym trenerem kreatywności (Destination Imagination) oraz programu percepcyjno-motorycznego „Move to learn”. Pierwszy to największy program edukacyjny na świecie, dzięki któremu dzieci uczą się  umiejętności XXI wieku, a drugi to światowa perełka, która zdobyła pedagogiczną nagrodę Nobla. Oba programy są niezwykle skuteczne i lubiane przez dzieci.
Jestem typem pasjonata, który ma to szczęście, że robi to co kocha. Dążę do tego by moi uczniowie uwielbiali chodzić do szkoły, a jednocześnie by wychodzili z niej nie tylko wszechstronnie wyedukowani, ale wewnętrznie ukształtowani również w pozostałych sferach: emocjonalnej, duchowej, fizycznej i psychicznej. Chcę by nie obce im były praktyczne umiejętności przydatne w życiu. Usilnie pracuję nad tym by byli świadomi swoich możliwości i kierunków rozwoju, potrafili logicznie myśleć i wyciągać wnioski, tworzyć trwałe i szczęśliwe relacje i więzi. Chciałabym by byli zdolni do obdarzania innych oraz samych siebie szacunkiem i życzliwością, by świat wartości górował w ich codziennych wyborach, by byli świadomi tego kim są i jak niezastąpioną rolę pełnią rozwijając swoje zdolności i dzieląc się nimi z innymi. W tym wszystkim chce wspierać wysiłki zarówno dzieci jak i rodziców. Jestem gorącą zwolenniczką nauki przez zabawę, tzw. żywych lekcji oraz indywidualnego podejścia do ucznia.