Anna Krawczyk

Obecnie nauczyciel na świetlicy oraz prowadzę koło plastyczne w klasach II-IV.
Z wykształcenia nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie i nauczyciel wspomagający oraz jestem na I roku katechetyczno-teologicznych studiów podyplomowych