Artur Pawlak


Pochodzę z miasta Koło w województwie Wielkopolskim.

Od najmłodszych lat wykazywałem zainteresowanie światem i regułami nim rządzącymi, bombardując rodziców pytaniami „A dlaczego …”.
Nic dziwnego, że od początku polubiłem fizykę, która na wiele z tych pytań daje odpowiedzi. Na szczęście moja przygoda z fizyką zaczęła się bardzo wcześnie, bo już w klasie 6 tej szkoły podstawowej. Potem gimnazjum, następnie szkoła średnia o profilu matematyczno-fizycznym.
Już na początku liceum nie rozważałem żadnych innych kierunków studiów poza fizyką. Ukończyłem Politechnikę Poznańską na kierunku Fizyka Techniczna z wyróżnieniem. Równolegle skończyłem studia podyplomowe uprawniające do nauczania w szkole.
Dzięki wspaniałym nauczycielom których spotkałem na swojej drodze pogłębiałem z pasją wiedzę o świecie ucząc się fizyki.
Dziś tą pasją chciałbym zarazić moich uczniów szkoły Źródła, wprowadzić ich w świat fizyki tak aby polubili ją tak jak ja.