Ilona Konieczna

Ukończyłam historię na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz pedagogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie poszerzam zakres swojego wykształcenia w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie na kierunku kształcenie uczniów z niepełnosprawnością.