Wiedza

Uczeń naszej Szkoły otrzymuje ofertę edukacyjną najwyższej jakości. Najnowsze badania w dziedzinie pedagogiki, dotyczące tzw. okresów sensytywnych, wskazują na zwiększone predyspozycje dzieci we wczesnym wieku szkolnym do nauki języków obcych. Z tego powodu już od pierwszej klasy oferujemy naukę dwóch języków obcych. Angielski (obowiązkowy) i drugi język obcy (fakultatywny) prowadzone są metodą komunikacyjną, optymalną dla dzieci w wieku szkolnym. Chcemy troszczyć się o rozwijanie talentów i przydatnych umiejętności, dlatego dbamy o szeroką ofertę zajęć dodatkowych w szkole chcąc ułatwić dzieciom dostęp do nich, a rodzicom rozwiązać problemy logistyczne wynikające z dowożenia dzieci na zajęcia.

W procesie dydaktycznym Szkoła stosuje metody aktywizujące i zmuszające do kreatywnego myślenia oraz uwzględniać możliwości konkretnego dziecka. Poprzez ocenianie kształtujące stwarza dzieciom warunki do tego, aby mogły zdobywać wiedzę dla siebie, a nie dla szkolnych stopni. Proponujemy różne formy wspierania i motywowania uczniów. Indywidualnemu podejściu do każdego ucznia sprzyjają również niewielkie klasy (do 18 osób) oraz regularne kontakty między nauczycielami zapewnione dzięki pracy w zespołach.
Nauczyciel towarzyszy dziecku w odkrywaniu świata wiedzy, podążając za jego zainteresowaniami i pytaniami, szanując indywidualność wychowanka. Wzmacniać samodzielność ucznia, kładąc nacisk na samodyscyplinę, umiejętność szukania informacji oraz czerpanie radości ze zdobywania wiedzy.

Sekretariat czynny:
PN 8.00-16.00
WT 8.00-16.00
ŚR 7.30-15.00
CZ 7.30-15.00
PT 7.30-15.00


Nasze aktualne projektyLubimy czytać

Newsletter

RSS Pozostań z nami na bieżąco

Dołącz do nas!

Wciąż możesz przepisać swoje dziecko
Sprawdź co nas wyróżnia wśród innych

Czy wiesz, że

W naszej szkole kadra i rodzice uwzględniają okresy sensytywne w wychowaniu dzieci