Małgorzata Duda

W 2005 roku ukończyłam Uniwersytet Łódzki na Wydziale Nauk Geograficznych ze specjalnością „Zagospodarowanie środowiska i samorząd terytorialny”. Po rozpoczęcie pracy zawodowej dokształcałam się poprzez rożne formy edukacji np.: kursy, sympozja, debaty, seminaria, warsztaty. W 2012 roku rozszerzyłam swoje wykształcenie kończąc studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Następnie ukończyłam szereg kursów takich jak: Drama w edukacji, Bajkoterapia, Arteterapia, Szkoła – centrum kariery zawodowej ucznia, studenta, absolwenta, Praca z grupą – uwzględnienie dynamiki i rozwoju grupy. Z uwagi na wiele zagrożeń jakie nas otaczają odbyłam profesjonalny kurs pierwszej pomocy przy użyciu fantomów oraz defibratora.
Po zdobyciu przygotowania pedagogicznego podjęłam się pracy z dziećmi. Wykorzystując zdobyta wiedzę podczas studiów i kursów organizowałam czas wolny, pomagałam w uczeniu się. Organizowałam zajęcia z dramy, bajkoterapii i arteterapii.
Bardzo lubię angażować się w różnego typu projekty, które przynoszą uśmiech na twarzach innych ludzi. Mam ogromną satysfakcje jeżeli mogę komuś pomóc.