Wychowanie

Szkoła ŹRÓDŁA będzie wspierać rodziców w wychowaniu i edukacji dziecka zgodnie z chrześcijańską wizją osoby ludzkiej, akcentując niezwykłą wartość i niepowtarzalną indywidualność każdego dziecka oraz zwracając w tej misji uwagę na konieczność współodpowiedzialności i zaangażowania całej wspólnoty szkolnej.
Relacje w Szkole ŹRÓDŁA mają być oparte na szacunku i zaufaniu. Czynny przykład wychowawcy oddziałuje silniej niż słowo. Rodzice i nauczyciele dostrzegają starania dziecka. Jednocześnie jednak stawiają wymagania, uczą przestrzegania granic i norm. Dla realizowania tego celu ważne są konkretne umiejętności komunikacyjne wychowawców, dlatego zarówno rodzice, jak i nauczyciele uczestniczą w programie profilaktycznym: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Ważnym zadaniem wychowawczym Szkoły ŹRÓDŁA jest kształtowanie postaw, które pomagają porządkować uczucia i czyny wychowanków (np. poprzez wspólną pracę rodziców, uczniów i nauczycieli nad jedną wybraną cechą charakteru). Takie uporządkowanie pozwala też osiągnąć lepsze wyniki w nauce.

Sekretariat czynny:
PN 8.00-16.00
WT 8.00-16.00
ŚR 7.30-15.00
CZ 7.30-15.00
PT 7.30-15.00


Nasze aktualne projektyLubimy czytać

Newsletter

RSS Pozostań z nami na bieżąco

Dołącz do nas!

Wciąż możesz przepisać swoje dziecko
Sprawdź co nas wyróżnia wśród innych

Czy wiesz, że

W naszej szkole kadra i rodzice uwzględniają okresy sensytywne w wychowaniu dzieci