Zapraszamy do konkursu!

Regulamin konkursu szkolnego  „Nie pal przy mnie, proszę” Organizator konkursu: Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła” Charakter konkursu: konkurs szkolny Cele konkursu: – kształtowanie u dzieci postaw dbałości o własne zdrowie, – uwrażliwienie dzieci i ich rodziców na szkodliwość biernego palenia, – kształtowanie u dzieci postaw asertywnych, – promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych, Forma konkursu: Konkurs polega na przygotowaniu plakatu, którego treść będzie nawiązywała do tematyki konkursu  pt. „Nie pal przy mnie, proszę”. Prace należy wykonać w formacie A4. Technika wykonania plakatu jest dowolna. Termin składania prac: Prace należy składać w Sekretariacie NSP Źródła. Termin przyjmowania prac upływa 8 czerwca.