Zapisy na rok szkolny 2014/2015

Szanowni Rodzice,
już dziś tworzymy listę uczniów na kolejny rok. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do sekretariatu Szkoły lub prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie e-mailem na nasz adres

Formularz zgłoszeniowy

CO NAS WYRÓŻNIA

– indywidualna ścieżka rozwoju dziecka, każda rodzina posiada opiekuna (edukacja spersonalizowana),
– pełna współpraca szkoły i rodziców w procesie wychowania,
– kształcenie najwyższej jakości z uwzględnieniem naturalnych różnic między dziewczętami i chłopcami,
– chrześcijańska, historyczna i patriotyczna formacja uczniów,
– całoroczna praca nad kształtowaniem charakteru i nad wartościami (porządek, samodzielność, patriotyzm, hojność, pracowitość, życzliwość, szczerość, pokora, wdzięczność, wytrwałość),
– promowanie zdrowego stylu życia,
– bogata oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego,
– bezpłatna opieka świetlicowa,
– klasy max. 18-osobowe,
– lekcje w systemie jednozmianowym,
– comiesięczne warsztaty i wykłady dla rodziców,
– ocenianie kształtujące.

 Formularz zgłoszeniowy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ŹRÓDŁA” w Skierniewicach jest placówką z uprawnieniami szkoły publicznej, spełniającą wszystkie warunki wymagane ustawodawstwem państwowym. Organem prowadzącym Szkołę jest Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „ŹRÓDŁA”, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non-profit.