Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zapoznać Państwa z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła” z siedzibą w Skierniewicach, Al. Niepodległości 4, z którym można się skontaktować”

  – pisemnie, kierując korespondencję na adres: Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła”, Al. Niepodległości 4, 96-100 Skierniewice;

  – telefonicznie, pod numerem: 730 450 260;

  e-mailowo, pod adresem: kontakt@fundacjazrodla.pl

 • dane inspektora ochrony danych są tożsame z danymi kontaktowymi administratora danych osobowych;

 • Przetwarzamy Pani/Pana dane w celu rekrutacji do szkoły, procesu edukacji i kształcenia dziecka zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Robimy to, ponieważ wypełniamy:

  – zobowiązania wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  – obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

  – przepisy prawa, które mogą obligować szkołę do przetwarzania danych przez określony czas (np.: Prawo Oświatowe);

  – okres przez jaki są świadczone usługi;

  – okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;

  – okres na jaki została udzielona zgoda.

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy.