Listopad 2013

PATRIOTYZM

Patriotyzm to postawa szacunku i miłości do własnej ojczyzny oraz gotowość do poświęcenia własnego życia i pracy dla jej dobra. Patriotyzm to także umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka.

Cnota ta wspiera prawidłowy rozwój naszych dzieci, pozwala im poznawać podstawowe wartości w życiu człowieka, kształtować własne poglądy i czuć się częścią większej – niż własna rodzina – społeczności. Dzięki swoim odwołaniom do przeszłości, pomaga młodemu pokoleniu budować przyszłość – w poczuciu sprawiedliwości i docenienia tego, co otrzymało oraz w poczuciu radości i dumy z tego, gdzie przyszło mu żyć.

Zarówno rodzice w domu jak i nauczyciele w szkole mogą i powinni rozbudzać w dzieciach tę cnotę zapoznając je z pięknem i bogactwem naszego narodowego dziedzictwa.

Uczenie dzieci patriotyzmu warto zacząć jak najwcześniej, najlepiej w formie zabawy i przy okazji pewnych wydarzeń. W listopadzie takim wydarzeniem jest Święto Niepodległości.

Dzieci dowiadują się o ważnych datach z historii Polski, poznają i śpiewają hymn państwowy, kolorują lub wykorzystując inne techniki plastyczne wykonują godło i flagę Polski. Można przy tej okazji odwiedzić z dzieckiem miejsca pamięci narodowej w swojej miejscowości, wybrać się na wycieczkę do stolicy czy zorganizować bal z okazji odzyskania niepodległości.

Uczenie patriotyzmu to element edukacji obywatelskiej: pomagamy zrozumieć dziecku jak działa demokracja oraz jakie są prawa i obowiązki wynikające z ustroju demokratycznego.

W konstytucji RP czytamy: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, wolności i prawa polityczne, ekonomiczne, socjalne, kulturalne. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie”. Trzeba zatem dzieciom tłumaczyć, że bycie obywatelem oznacza zarówno prawo do wolności czy udziału w wyborach jak i obowiązek troski o innych oraz otaczające nas środowisko naturalne.

Aby uczyć dzieci takiej postawy obywatelskiej możemy np. porozmawiać z nimi na temat co by było, gdyby w domu lub w szkole nie panowały żadne zasady? Co działoby się na ulicach gdyby nie było tam znaków drogowych i nie obowiązywałyby przepisy ruchu drogowego? Co chciałyby zrobić dla innych ludzi, gdyby same zostały prezydentem?

Rozmawiając na te tematy i dlaczego ważne jest przestrzeganie prawa, możemy jednocześnie przybliżyć konsekwencje jego łamania.

Warto również zapytać dziecko, by – własnymi słowami – odpowiedziało, kim jest dobry obywatel? Można wspólnie porozmawiać o sytuacjach, które – jego zdaniem – mogą świadczyć o obywatelskiej postawie. Przykładowe tematy do dyskusji w domu lub na lekcji:

  • czy byłem uprzejmy dla kolegi z innej klasy, szkoły, innego miasta, kraju?
  • czy pomogłem posprzątać szkolne boisko, czy ustąpiłem miejsca starszej osobie?
  • czy gromadzę niepotrzebne mi już zabawki/ubrania by oddać je potrzebującym dzieciom?
  • czy potrafię odmówić, gdy kolega namawia mnie do złego, np. do kradzieży w sklepie?
  • czy do jazdy na rowerze zakładam kask i przestrzegam zasad bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej?
  • czy przechodzę przez ulicę tylko w wyznaczonych miejscach a zanim przejdę przez ulicę czekam na zielone światło?

KLASA PIERWSZA

W szkole: W domu:

I TYDZIEŃ

– znam pojęcia: „ojczyzna”, „naród”- znam swoje najbliższe otoczenie (potrafię się przedstawić, znam swój adres)- znam flagę narodową, hymn państwa, godło Polski, granice i sąsiadów Polski

– znam ważne święta narodowe

– wybieram się z rodzicami do miejsca związanego ze Świętem Narodowym (pomnik, nagrobki, …) jeden lub kilka razy w tym miesiącu-rozmawiam z rodzicami o postawie patriotycznej (jedna lub kilka rozmów z inicjatywy rodziców)

II TYDZIEŃ

– dbam o przyrodę (szanuję zieleń i zwierzęta, chodzę po chodniku, wyrzucam śmieci do kosza, nie zrywam roślin chronionych, oszczędzam wodę, oszczędzam papier)- znam ważne miejsca dla narodu polskiego – wywieszam z rodzicami flagę narodową przed naszym domem przed Świętem- rozmawiam z rodzicami o historii w związku ze Świętem Narodowym (jedna lub kilka rozmów z inicjatywy rodziców)

III TYDZIEŃ

– znam swoje miasto (znam zabytki, herb miasta, ważne ośrodki i instytucje)- wykonuję prace na rzecz szkoły – dbam o przyrodę (szanuję zieleń i zwierzęta, chodzę po chodniku, wyrzucam śmieci do kosza, nie zrywam roślin chronionych, oszczędzam wodę, oszczędzam papier)- pomagam rodzicom zadbać o otoczenie domu przed zimą lub w pracach domowych (częstotliwość wg potrzeb rodziców)

IV TYDZIEŃ

– znam wybrane legendy polskie- uczestniczę w wyborach do samorządu szkolnego – z inicjatywy rodziców wybieramy się na wycieczkę/ki po Skierniewicach (lub innym miejscu), odwiedzając wybrane miejsce/a (zabytki, ważne instytucje, …)
– wykonuję pracę związaną z wycieczką (np. rysunek) i przynoszę do szkoły

KLASA STARTOWA

W szkole: W domu:

I TYDZIEŃ

– znam pojęcie: „ojczyzna”- znam swoje najbliższe otoczenie (potrafię się przedstawić, znam swój adres)- znam flagę narodową, hymn państwa, godło i stolicę Polski – wybieram się z rodzicami do miejsca związanego ze Świętem Narodowym (pomnik, nagrobki, …) jeden lub kilka razy w tym miesiącu-rozmawiam z rodzicami o postawie patriotycznej (jedna lub kilka rozmów z inicjatywy rodziców)

II TYDZIEŃ

– dbam o przyrodę (szanuję zieleń i zwierzęta, chodzę po chodniku, wyrzucam śmieci do kosza, nie zrywam roślin chronionych, oszczędzam wodę, oszczędzam papier) – wywieszam z rodzicami flagę narodową przed naszym domem przed Świętem- rozmawiam z rodzicami o historii w związku ze Świętem Narodowym (jedna lub kilka rozmów z inicjatywy rodziców)

III TYDZIEŃ

– znam swoje miasto (znam ważne miejsca i herb miasta, legendy związane z miastem Skierniewice)- znam ważne święta narodowe – dbam o przyrodę (szanuję zieleń i zwierzęta, chodzę po chodniku, wyrzucam śmieci do kosza, nie zrywam roślin chronionych, oszczędzam wodę, oszczędzam papier)- pomagam rodzicom zadbać o otoczenie domu przed zimą lub w pracach domowych (częstotliwość wg potrzeb rodziców)

IV TYDZIEŃ

– znam granice Polski, potrafię wymienić jej sąsiadów. – z inicjatywy rodziców wybieramy się na wycieczkę/ki po Skierniewicach (lub innym miejscu), odwiedzając wybrane miejsce/a (zabytki, ważne instytucje, …)- wykonuję pracę związaną z wycieczką (np. rysunek) i przynoszę do szkoły