Wrzesień 2013

PORZĄDEK

 CNOTA (WARTOŚĆ/NAWYK): PORZĄDEK

Porządek to pewna logika – kierowanie się określonymi zasadami w odpowiedniej organizacji rzeczy, czasu, myśli i działania. Porządek oznacza ład, który daje spokój i pomaga w dokonywaniu wyborów (sens porządku).

Osoba uporządkowana zachowuje się zgodnie z logicznymi (ustalonymi i przyjętymi) zasadami, potrzebnymi do osiągnięcia określonego celu.

Porządek zewnętrzny (materialny – uporządkowane otoczenie i zaplanowane działanie) wpływa na porządek wewnętrzny (moralny – uporządkowana struktura myśli i uczuć – budowanie hierarchii wartości).

 

Atmosfera porządku materialnego jest dla dzieci bardzo ważna – każda rzecz powinna mieć swoje miejsce, każda rzecz powinna być użytkowana w odpowiedni sposób.

Organizacja rzeczy według pewnego logicznego porządku ma dwa CELE:

– rzeczy przechowywane w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób użytkowane nie psują się i mogą dłużej nam służyć (zabezpieczenie rzeczy przed zniszczeniem),

– rzeczy posiadające swoje miejsce można łatwo w każdym momencie odnaleźć (pomaga realizować konkretne działania w konkretnych momentach),

– uczy szacunku wobec innych.

 

Co robić by dzieci porządkowały swoje rzeczy? (Co ułatwia utrzymanie porządku?)

Po pierwsze pokazać im jak wprowadzić porządek – jak organizować swoje rzeczy, jak z nich korzystać, a więc pomóc im i nauczyć je porządku. Po drugie być cierpliwym i wytrwałym w wymaganiu tego ustalonego porządku.

Dzieci powinny wiedzieć GDZIE jest miejsce każdej rzeczy (praktyka i estetyka).

Dobre ćwiczenie to pomoc rodzicom (branie udziału) w porządkach, np. w kuchni, łazience, na regale z książkami.

Dobrze jest im powiedzić KIEDY powinny odłożyć daną rzecz na swoje miejsce oraz zaplanować czas na sprzątanie. Zamiast kar i nagród najlepiej jest stworzyć w domu ogólną atmosferę odkładania rzeczy na swoje miejsce.

Dzieci powinny mieć również możliwość uzasadnienia dorosłym swojego systemu (zasad) porządkowania własnych rzeczy, gdy jest on odmienny od ich logiki organizacji porządku w domu.

Rodzice powinni wymagać aby już małe dzieci wypełniały serię czynności związanych z porządkiem. Będą to czynić z posłuszeństwa, choć należy im także wyjaśniać dlaczego istnieją pewne zasady aby mogły je zrozumieć i w przyszłości potrafić samodzielnie organizować swoje otoczenie.

 

Porządek materialny to także właściwa organizacja czasu.

Należy nauczyć dzieci:

– aby układały swoje zajęcia według priorytetów, nauczyć je jakie czynności są ważne w danym momencie,

– planowania pracy, szczególnie wtedy, gdy dana czynność wymaga dłuższego czasu i złożona jest z większej ilości zadań,

– używania kalendarza – by nie zapominać o ważnych wydarzeniach,

– koordynacji rutyny dnia codziennego z innymi zadaniami (czynnościami),

– gdy chodzi o zadanie, które można przerwać, by w przyszłości do niego powrócić, należy nauczyć je chowania rzeczy w odpowiednie miejsce, tak aby była możliwa kontynuacja przerwanego zadania,

– zaplanowania czasu na robienie rzeczy krótkich, prowizorycznych i mało przyjemnych, tak by dziecko nie zaniechało zrobienia ich w ogóle.

Obserwując najbliższe otoczenie i zachowanie dziecka – jak organizuje swoje rzeczy, jak się bawi i uczy, jak wyraża swoje myśli, jak wyglądają jego stosunki z innymi, możemy stwierdzić, czy dziecko jest uporządkowane zewnętrznie i wewnętrznie.

 

KLASA STARTOWA

Kochani rodzice, w tym miesiącu pracujemy szczególnie nad nawykiem PORZĄDKU.

I i II TYDZIEŃ:

W Szkole zwracamy szczególną uwagę na uporządkowania miejsca pracy po skończeniu zadania. Odkładamy przybory na miejsce, wyrzucamy śmieci, myjemy ręce… Pilnujemy żeby odłożyć gry i zabawki na półkę po skończonej zabawie.

W domu: zachęcamy, aby motywować dziecko do ustawiania butów, odkładania kurtki i plecaka na właściwe miejsce po powrocie do domu.

Hasło rodzinne: PORZĄDKUJĘ SWOJE RZECZY BEZ KONIECZNOŚCI PRZYPOMINANIA MI O TYM.

W III TYGODNIU WYCHOWANIA MAMY KOLEJNĄ PORCJĘ PRACY NAD PORZĄDKIEM:

Drodzy Rodzice! W tym tygodniu w Szkole szlifujemy nawyk porządku w następujących kwestiach:
– dbamy o porządek na swoich półach w sali,
– dbamy o to, by na półce były tylko rzeczy potrzebne do pracy w szkole,
– wciąż pracujemy nad zadaniami w poprzedniego tygodnia.
W domu pokażmy dzieciom w jaki sposób utrzymać porządek w ich szafkach.

Pamiętajmy o pochwałach za wysiłek włożony w pracę, choć może na trwały efekt będziemy musieli jeszcze poczekać…

IV TYDZIEŃ:

W ostatnim tygodniu września – praca nad PORZĄDKIEM.

W Szkole:
– pozostawiam po sobie porządek w miejscach, w których przebywam,
– równo i spokojnie chodzę w parach,
– zachowuję się kulturalnie przy stole (siedzę wyprostowany/a, przodem do talerza, nogi trzymam pod stołem, jem nożem i widelcem, jem z zamkniętą buzią, jem spokojnie – nie spieszę się, nie mlaskam podczas jedzenia).

W domu:
– sprzątam po sobie zabawki,
– pilnuję aby włożyć potrzebne rzeczy do plecaka na kolejny dzień,
– poproszony przez rodziców chętnie pomagam w pracach domowych.

 

KLASA PIERWSZA

Kochani rodzice, w tym miesiącu pracujemy szczególnie nad nawykiem PORZĄDKU.

I i II TYDZIEŃ:

W Szkole zwracamy szczególną uwagę na uporządkowania miejsca pracy po skończeniu zadania. Odkładamy przybory na miejsce, wyrzucamy śmieci, myjemy ręce… W czasie spacerów chodzimy w parach.

W domu: zachęcamy, aby motywować dziecko do pomagania w porządkach kuchennych.

Hasło rodzinne: PORZĄDKUJĘ SWOJE RZECZY BEZ KONIECZNOŚCI PRZYPOMINANIA MI O TYM.

W III TYGODNIU WYCHOWANIA MAMY KOLEJNĄ PORCJĘ PRACY NAD PORZĄDKIEM:

Drodzy Rodzice! W tym tygodniu w Szkole szlifujemy nawyk porządku w następujących kwestiach:
– dbamy o porządek na swoich półach w sali,
– dbamy o to, by na półce były tylko rzeczy potrzebne do pracy w szkole,
– wciąż pracujemy nad zadaniami w poprzedniego tygodnia.
W domu pokażmy dzieciom w jaki sposób utrzymać porządek w ich szafkach.

Pamiętajmy o pochwałach za wysiłek włożony w pracę, choć może na trwały efekt będziemy musieli jeszcze poczekać…

IV TYDZIEŃ:

W ostatnim tygodniu września – praca nad PORZĄDKIEM.

W Szkole:
– pozostawiam po sobie porządek w miejscach, w których przebywam,
– równo i spokojnie chodzę w parach,
– zachowuję się kulturalnie przy stole (siedzę wyprostowany/a, przodem do talerza, nogi trzymam pod stołem, jem nożem i widelcem, jem z zamkniętą buzią, jem spokojnie – nie spieszę się, nie mlaskam podczas jedzenia),
– dbam o porządek w tornistrze (książki poukładane według wielkości, jedzenie szczelnie zamknięte, porządek w piórniku, brak luźnych kartek w plecaku, brak śmieci, mam potrzebne materiały).

W domu:
– utrzymuję porządek na swoim biurku,
– pilnuję aby włożyć potrzebne rzeczy do plecaka na kolejny dzień,
– poproszony przez rodziców chętnie pomagam w pracach domowych.