Bolimowski Park Krajobrazowy prosi o głosy. Zagłosuj i przekaż dalej!

Bolimowski Park Krajobrazowy prosi o głosy. Zachęcamy do zapoznania się z celem i założeniami naszego projektu, który został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019.Głosować może KAŻDY mieszkaniec województwa łódzkiego (dorosły i dziecko – przy wsparciu rodziców). Liczy się każdy głos! 

Zadanie wojewódzkie pod tytułem 043 Budowa Centrum Edukacyjno-Turystycznego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Projekt zakłada wybudowanie w Bolimowskim Parku Krajobrazowym Centrum Edukacyjno-Turystycznego, niezbędnego do realizacji statutowych celów Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, m.in. w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, edukacji ekologicznej i przyrodniczej, turystyki i rekreacji, poprzez stworzenie odpowiedniej bazy do inspirowania i podejmowania działań dla zachowania, popularyzacji i upowszechniania wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parku – zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Powstanie budynek „pasywny” o niskich kosztach utrzymania, w którym będą się mieścić: klasopracownia z księgozbiorem przyrodniczo-turystycznym, punkt informacji turystycznej, biuro, punkt konsultacyjny dla inwestorów, zaplecze socjalne, łazienka, WC, szatnia.

Link do naszej strony internetowej https://parkilodzkie.pl/bpk/aktualnosci/874-zaglosuj-na-nas 

i FB https://www.facebook.com/Bolimowski-Park-Krajobrazowy-193571507353399/ 
Kliknij aby oddać głos https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wspiera także zadania subregionalne:

nr 531. Łagiewniki od nowa – teren rekreacyjny i edukacyjny dla każdego – zadanie subregionalne.

nr 232SĄ PSZCZOŁY – JEST ŻYCIE – zadanie subregionalne.
nr 467Załęczański OrientPark – system orientacji turystycznej i sportowej w Załęczańskim Parku Krajobrazowym
– zadanie subregionalne

Dziękujemy!